U bent hier

Vrijwilligersbeleid

Ons vrijwilligersbeleid is het beleid dat ervoor zorgt dat een geheel aan voorwaarden, nodig om vrijwilligers binnen Casa Rosa tot hun recht te laten komen, vervuld zijn. Vrijwilligers helpen de doelstellingen van Casa Rosa mee te realiseren. Het is een meerwaarde voor de vrijwilliger als deze eigen doelen kan nastreven.

 

Het vrijwilligersbeleid maakt integraal deel uit van het totale beleid van Casa Rosa, en kan dus niet losgekoppeld worden van de missie en visie die Casa Rosa heeft.

Wat is vrijwilligerswerk?

Volgens de Vrijwilligerswet spreekt men van vrijwilligerswerk indien:

 • mensen zich inzetten in een organisatie die geen winst nastreeft, noch aandelen uitkeert;
 • ze dit onbezoldigd doen (vrijwilligers mogen wel een kostenvergoeding ontvangen volgens strikte regels);
 • ze dit vrijwillig en ongedwongen doen.

Vrijwilligers steken dus uit vrije wil en onbetaald een deel van hun vrije tijd in het vrijwilligerswerk bij Casa Rosa vzw.

Visie op vrijwilligerswerk

Uitgangspunten

Casa Rosa werd in 2000 opgericht als een huis en vereniging zonder winstoogmerk (vzw) voor en door LGBTI+-personen. Alle LGBTI+-personen moeten dan ook de kans krijgen om betrokken te worden bij deze organisatie, bijvoorbeeld als vrijwilliger. Het betrekken van vrijwilligers is een actieve en bewuste keuze van Casa Rosa vzw en draagt bij aan het verbreden en verrijken van hun werking. Bij de invulling van dit vrijwilligerswerk binnen de organisatie wordt vertrokken van enkele uitgangspunten:

 • Wie vrijwilliger is bij Casa Rosa vzw is tevens een ambassadeur van de organisatie en draagt de waarden en missie mee uit.
 • Casa Rosa vzw vertrekt vanuit de talenten en sterktes van de vrijwilligers en zet in op hun eigenheid. Als organisatie is Casa Rosa vzw ervan overtuigd dat elk individu heel wat te bieden heeft en kan bijdragen aan hun werking. De vzw biedt vrijwilligers een veilige en inspirerende omgeving om hun talenten verder te ontwikkelen en zichzelf te ontplooien.
 • Casa Rosa vzw zet in op een engagement op maat, waarbij de vrijwilligers de kans krijgen om zelf te beslissen welke en hoeveel verantwoordelijkheden ze opnemen. Er wordt vertrokken vanuit de mogelijkheden van de vrijwilligers en een werkomgeving gecreëerd waar aandacht is voor het welzijn van elk teamlid.
 • Binnen Casa Rosa vzw krijgen vrijwilligers de ruimte om de organisatie en werking mee vorm te geven en in te spelen op de noden van LGBTI+-personen in Vlaanderen en heel België. De organisatie hecht een grote waarde aan inbreng van alle teamleden.

Wat is de meerwaarde voor de organisatie?

Het inzetten van vrijwilligers heeft meerdere voordelen voor Casa Rosa vzw:

 • Dankzij vrijwilligers kan Casa Rosa vzw kwantitatief gezien meer werk uitvoeren. Ze zorgen voor een groter bereik van de organisatie en maken het mogelijk om een bredere werking uit te rollen, meer activiteiten te organiseren, enz.
 • Ook op kwalitatief vlak hebben vrijwilligers een belangrijke inbreng binnen de organisatie. De meervoudige perspectieven die vrijwilligers naar voren schuiven versterken en verrijken Casa Rosa vzw en bieden mogelijkheden voor verdere ontwikkeling.

Wat is de meerwaarde voor de vrijwilliger?

De redenen waarom iemand vrijwilligerswerk aanvat kunnen zeer verschillend zijn. Vrijwilligen bij Casa Rosa vzw biedt echter een meerwaarde op verschillende domeinen:

 • Persoonlijke ontwikkeling: Casa Rosa vzw biedt hun vrijwilligers de kans om hun talenten, kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen. Dit door middel van het vrijwilligerswerk op zich, maar door ook geregeld interne en externe vormingen aan te bieden en te financieren.
 • Sociaal netwerk: Als vrijwilliger bij Casa Rosa vzw leer je heel wat nieuwe mensen kennen. Je wordt betrokken in een team, wordt uitgenodigd voor formele en informele activiteiten en bouwt zo een uitgebreid sociaal netwerk uit.
 • Maatschappelijk engagement: Casa Rosa vzw streeft samen met hun vrijwilligers naar maatschappelijke verandering. Het werk dat vrijwilligers doen binnen Casa Rosa vzw maakt een verschil, zowel op het niveau van het individu als op maatschappelijk niveau.

Wie vrijwilliger bij Casa Rosa wordt, krijgt inkijk in het volledige vrijwilligersbeleid.