U bent hier

Vrijwilliger worden

Kom vrijwilligen bij Casa Rosa!

Bouw mee aan Casa Rosa. Heb je zin om bij te dragen aan een Oost-Vlaanderen waar alle holebi- en trans personen zich welkom voelen? Kom (één van) onze teams dan versterken! Houd ook zeker onze Facebook- en Instagrampagina in de gaten voor meer info en specifieke events. 

Team Casa Care

Luister je graag naar mensen? Help je graag mensen verder op weg? Ga met mensen die hier nood aan hebben in gesprek. Geef anderen een warm welkom in de Oost-Vlaamse holebi- en trans*gemeenschap.  Of help mee met de permanentie van onze Open Salons op woensdag- en zaterdagnamiddag.

Als lid van team Casa Care help je mee met:

 • Het organiseren en uitbaten van de onthaalwerking van Casa Rosa;
 • Het organiseren en uitbaten van de ‘Open Salons’;
 • Het organiseren van één-op-één gesprekken met hulpbehoevenden;
 • Het opzetten van (innovatieve) projecten en acties rond welzijn en onthaal.

Lid worden?

Team Casa Actie

Team Casa Actie laat de boel leven! Het team organiseert samen met de teamverantwoordelijke van Casa Rosa evenementen en acties die (doelgroep)verbindend zijn, personen en organisaties samenbrengt en de boodschap van Casa Rosa en haar doelen laat leven.

Als lid van team Casa Actie help je mee met:

 • Het logistiek en praktisch organiseren van fysieke en online evenementen;
 • het op poten zetten van (sensibiliserende) acties en campagnes;
 • het uitdenken en organiseren van (doelgroep) verbindende bijeenkomsten;
 • het organiseren van (kunst)voorstellingen, vernissages, culturele activiteiten, …;
 • het uitdenken en organiseren van fundraising acties ten behoeve van Casa Rosa, haar doelstellingen en doelgroep.

Lid worden?

Team Casa Media

Ben jij communicatief sterk? Ontwerptalent? Schrijf dan mee aan onze nieuwsbrieven, persberichten of socialemediaposts. Ook kunnen we steeds fotografen en vormgevers gebruiken die Casa Rosa mee in the picture zetten!

Als lid van team Casa Media help je mee met:

 • Het uitdenken, uitwerken en beheren van een innovatief en doeltreffende crossmediale marketing- en communicatiestrategie;
 • Aantrekkelijke content te creëren en deze op een laagdrempelige manier bij de doelgroep te brengen - met beeld, geluid en tekst de verhalen van Casa Rosa - en alles wat er binnen en buiten de organisatie leeft - naar buiten te brengen;
 • Het beheren van de sociale mediakanalen van Casa Rosa (Instagram, Facebook, Linkedin, …);
 • Het beheren van de website(s) van Casa Rosa;
 • Het uitdenken en uitwerken van communicatiemanieren met de doelgroep(en).

Lid worden?

Team Casa Content

mei 2023: Tijdelijke rekruteringsstop

Ben je een echte analist? Wil je graag beleidskeuzes uitwerken op basis van de noden en behoeften van LGBTI+-personen? Ga aan de slag binnen team Casa Content en geef de inhoudelijke werking van Casa Rosa mee vorm!

De opdrachten die Team Casa Content op zich neemt:

 • Voorbereiden en uitvoeren van (zowel in- als externe) beleidsnota’s;
 • bevragen, begeleiden en analyseren van de noden en behoeften van de doelgroep;
 • meewerken aan en ondersteunen van acties van partnerorganisaties;
 • signaleren en onder de aandacht brengen van (actualiteits) uitdagingen en (pro)actief actie ondernemen;
 • projecten leiden waar Casa Rosa bij betrokken is.

Team Casa Facilities

Ben je hands-on? Praktisch aangelegd of een echte computer savant? Help mee aan de constante verbetering van ons gebouw en de ICT-werking!

Als lid van team Casa Facilities help je mee met:

 • Het organiseren en beheren van K22 op praktisch-logistiek vlak;
 • Het organiseren, beheren en bijsturen van klusjes en onderhoudswerken in K22;
 • Het organiseren, beheren, uitwerken en bijsturen van informatie- informatica- en communicatietechnologie van de organisatie in functie van de noden en wensen;
 • Het organiseren en beheren van de cateringdiensten van K22;
 • Het organiseren en beheren van (externe) zalenverhuur binnen K22;
 • Het organiseren van bewonersoverleggen met als doel te overleggen en noden en wensen in kaart te brengen.

Lid worden?

Team Casa Office

Speel jij met cijfers? Ben je graag bezig met financiën, boekhouding en wetgeving? Vervoeg dan team Casa Office en sta aan het roer van de dagdagelijkse organisatorische werking van Casa Rosa!

De opdrachten die Team Casa Office op zich neemt:

 • Opmaken en opvolgen van de organisatie begroting;
 • opvolgen en organiseren van boekhoudkundige processen;
 • opvolgen van juridische statuten en zaken;
 • bewaken en beheren van de statuten, huishoudelijk reglement en organisatie afspraken;
 • beheren en bewaken van personeelsaangelegenheden;
 • organiseren van Bestuursvergaderingen en Algemene Vergaderingen;
 • opvolgen en bijsturen van organisationele beslissingen.

Lid worden?