U bent hier

Missie, visie & doelstellingen

Onze Missie

Casa Rosa vzw is de koepelorganisatie voor holebi’s en transgenders in de provincie Oost- Vlaanderen. Ze zorgt voor een thuis voor holebi’s, transgenders en hun omgeving in Oost- Vlaanderen door een ontmoetingsplaats, informatie en ondersteuning aan te bieden rond seksuele oriëntatie en genderidentiteit.

Casa Rosa vzw beheert het Oost-Vlaamse Roze Huis, ondersteunt haar aangesloten verenigingen en heeft oog voor de noden van Oost-Vlaamse holebi’s, transgenders en hun omgeving.

Onze Visie

Casa Rosa vzw is een open huis met een pluralistisch karakter, staat los van elke politieke, filosofische of religieuze ideologie.

Casa Rosa onderschrijft de principes en de regels van de democratische rechtstaat, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Casa Rosa vzw staat open voor iedereen die haar pluralistisch karakter onderschrijft en anderen respectvol en verdraagzaam behandelt. In navolging van haar pluralisme behandelt ze homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders evenwaardig en geeft ze elke subgroep gelijkwaardige aandacht. Haar doelgroep is de bestaansreden van Casa Rosa vzw.

Casa Rosa vzw wekt vertrouwen op door het gebruik van transparantie en openheid, wat deel uitmaakt van haar professionele attitude. 

Onze Doelstellingen

  1. Casa Rosa ondersteunt de werking van haar aangesloten verenigingen, biedt hen infrastructuur en een overlegplatform.

  2. Casa Rosa organiseert of ondersteunt initiatieven die inspelen op de noden van holebi’s, transgenders en hun omgeving.

  3. Casa Rosa is het aanspreekpunt in Oost-Vlaanderen rond seksuele oriëntatie en genderidentiteit. Ze is de vertegenwoordiger van Oost-Vlaamse holebi’s, transgenders en hun omgeving.

  4. Casa Rosa stimuleert de provinciale en gemeentelijke overheden om een holebi- en transgenderbeleid uit te werken en werkt mee aan de uitvoering ervan volgens haar mogelijkheden.

  5. Casa Rosa beheert en onderhoudt het Oost-Vlaamse Roze huis op professionele wijze. Met bijzondere aandacht voor zaal- en kantoorverhuur.

  6. Casa Rosa verzorgt haar werking op professionele wijze.