U bent hier

Voorstelling bestuur 2015 - 2016

Iets meer dan een maand geleden ging onze jaarlijkse Algemene Vergadering door. Daar werd ons vorig bestuur onder leiding van voorzitster Jana Van Acker met de nodige bloemen, dankwoorden en felicitaties uitgezwaaid en een nieuw team verkozen. Nu ook intern de verantwoordelijkheden en posten verdeeld zijn, stellen we het nieuwe team graag aan je voor!

Onder leiding van voorzitter Matthias Siau en ondervoorzitster Marion Deconynck zal de raad van bestuur het komende jaar negen koppen tellen, waaronder vijf nieuwe gezichten. Matthias zorgt voor een stevige interne structuur, terwijl Marion het nieuwe gezicht van Casa Rosa is. Penningmeester Jens Van Lierde neemt opnieuw de financiële zaken voor zijn rekening. Sammy Vanoirbeek draait eveneens opnieuw mee en werpt zich op onze statuten en het huishoudelijk reglement. Nieuwkomer Nicolas Janssen neemt de communicatie voor zijn rekening en draagt de titel Secretaris. Michaël Collyns weet dan weer van aanpakken op organisatorisch vlak en stort zich samen met Marion op evenementen. Christof Leleu zet zich opnieuw in voor ons gebouw en werkt voortaan nauw samen met Ewaut Steyaert die voornamelijk zalenverhuur voor zijn rekening neemt. Jonathan Daoust stuurt samen met Marion ons groeiende vrijwilligersteam aan en zet hen op tijd en stond in de bloemetjes.

Samen met ons vrijwilligersteam en de interne werkgroepen Communicatie, Inkom & Receptie, Activiteiten, Gebouw en Zalenverhuur is het nu aan de Raad van Bestuur om verder te bouwen op het positieve elan van afgelopen jaar en de nieuwe doelen om te zetten in actie!

Kriebelt het om mee te helpen? Laat het via ons webformulier weten aan onze vrijwilligerscoördinatoren Marion en Jonathan.

Meer weten over de verwezelijkingen van ons vorige bestuursteam? Je leest er alles over in ons jaarverslag 2014.
Benieuwd naar de ambities van ons nieuwe team? Neem een kijkje naar onze doelstellingen 2015.