U bent hier

Unia, Casa Rosa en çavaria dienen klacht in tegen Dries Van Langenhove

Unia, Regenbooghuis Casa Rosa (Oost- en West-Vlaamse gelijke kansenorganisatie) en Vlaamse
LGBTI+ koepelorganisatie çavaria hebben samen een klacht ingediend tegen Dries Van Langenhove
bij het parket van Brugge. ‘Hij verspreidt foute info en zijn actie zet aan tot haat en geweld ten
opzichte van de LGBTI+ community. Dat aanvaarden wij niet,’ zegt Eef Heylighen, woordvoerder van
çavaria.

Op 17 mei 2023 publiceerde Dries Van Langenhove een anti-LGBTI+ filmpje op sociale media met
groot bereik. Daarin is te zien hoe hij in Brugge een winkel binnen stapt en het winkelpersoneel
ertoe aanspoort om hun intersekse progress regenboogvlag aan de gevel te verwijderen. Het was die
dag de internationale dag tegen LGBTI+ fobie. De winkel koos ervoor om die variant van de
regenboogvlag aan hun gevel te hangen om zo ook aandacht te vragen voor intersekse mensen en
LGBTI+ mensen van kleur. Die variant van de regenboogvlag zou volgens Dries Van Langenhove
symbool staan voor de aanvaarding van pedofilie.

‘Die bewering is niet juist en hij surft zo mee op een strategie van tegenbewegingen om iets dat de
maatschappij veroordeelt (pedofilie) te verbinden met de LGBTI+ community. Hij wil zo de negatieve
visie en angst die bestaat rond pedofilie doen uitbreiden naar LGBTI+ personen. Zo zet je actief aan
tot haat en geweld ten opzichte van een ganse community. Onze ervaring leert ons spijtig genoeg
dat woorden maar al te snel tot daden kunnen leiden. Zulke acties hebben dus een enorme impact
op het welzijn van LGBTI+ personen. Dat laten wij nu niet passeren noch in de toekomst. Uit welke
hoek zulke acties ook komen,’ zegt Eef Heylighen.

We merken al een tijdje dat er tegenbewegingen bestaan die steeds zichtbaarder worden, niet
alleen hier maar doorheen heel Europa, de VS, Oeganda, Rusland, … (zie hier voorbeeld van een
onderzoek). Die bewegingen schuiven klassieke waarden en normen naar voor als hét voorbeeld
voor elk individu om na te streven: de traditionele man/vrouw opdeling en heteroseksualiteit.
‘Alles wat daarbuiten valt wordt als anders gezien en mag niet bestaan. Via fake news en
haatdragende boodschappen creëren ze angst en verdeeldheid. Daarbij wordt ook de LGBTI+
community geviseerd. Sociale media hebben de megafoon op hun boodschap zeer groot gemaakt
maar ook in de traditionele media krijgen ze meer en meer een platform om hun boodschap te
verspreiden en te versterken. Wij maken ons zorgen over die bewegingen maar horen tegelijkertijd
de luide stem van mensen die het hier niet mee eens zijn en die streven naar een maatschappij waar
mensen veilig zichzelf kunnen zijn. Dat geeft hoop,’ zegt Eef Heylighen.

Elio De Bolle, coördinator van Casa Rosa vult aan: ‘Heel wat LGBTI+ personen worden dagelijks
geconfronteerd met haat, zowel op straat als in de virtuele wereld. Wanneer foutieve en onterechte
beweringen worden gemaakt over identiteitskenmerken van personen, moeten we ingrijpen. Zeker
als die beweringen een groot bereik hebben. Alleen zo kunnen we de veiligheid van iedereen op
straat garanderen. We roepen de maatschappij op alert en geïnformeerd te blijven en zich actief uit
te spreken tegen misleidende en haatdragende propaganda.’