U bent hier

Neem nu deel aan een onderzoek van Genderspectrum!

Genderspectrum wil de ondersteuning voor en het welzijn van de non-binaire populatie in Gent verbeteren. Daarom voert Genderspectrum, met de steun van Stad Gent en Casa Rosa, een onderzoek uit naar de ondersteuningsnoden van non-binaire personen in Gent.

Volgens een studie uit 2018 identificeert 22% van de transgender personen in België zich als non-binair of genderqueer. De term non-binair wordt in het onderzoek van Genderspectrum gebruikt als een parapluterm voor eenieder die zich niet (volledig) thuis voelt in de categorieën ‘man’ of ‘vrouw’ en/of zich niet-binair identificeert, zoals genderqueer, agender, genderfluïde, non-binaire en polygender personen.

Via deze kwantitatieve studie, die aan de hand van een anonieme vragenlijst peilt naar de noden en behoeften van gender non-binaire personen, zal Genderspectrum meer inzicht krijgen in de non-binaire populatie in Gent en een betere ondersteuning voor hen opzetten. Het onderzoeksteam wordt bovendien ondersteund door een groep ervaringsdeskundigen, bestaande uit zes non-binaire personen. Gebaseerd op het principe van community-engaged research, wordt dit expertenpanel in iedere stap van het onderzoek betrokken en geven de leden inhoudelijke input. Naast de bevraging van non-binaire personen, wordt ook bekeken hoe Gentse sociale organisaties non-binaire personen ondersteunen en wat ze nog nodig hebben om dat goed te doen. Op die manier willen de initiatiefnemende partijen het welzijn van non-binaire personen in Gent verbeteren.

Geïnteresseerde deelnemers dienen zich te identificeren als non-binair, minstens 16 jaar oud te zijn en minstens 6 maanden in Gent te wonen of te verblijven. Neem hier op een anonieme wijze deel!

Heb je vragen of wil je de vragenlijst liever op papier of met ondersteuning invullen? Stuur een mailtje naar [email protected].