U bent hier

Happy Pansexual Visibility Day!

Ter gelegenheid van Pansexual Visibility Day (24 mei) vertelt Isabeau, onthaalmedewerker bij Casa Rosa, over haar persoonlijke ervaring. Isabeau identificeert zich als panseksueel. Ontdek haar ervaring hier!

Panseksualiteit kan geplaatst worden onder de parapluterm Bi+, wat inhoudt dat een persoon zich romantische en/of seksueel aangetrokken kan voelen tot meerdere genderidentiteiten. "Pan" is afgeleid van het Griekse woord voor "alles".  De seksuele oriëntatie 'panseksualiteit' kan betekenen dat iemand genderidentiteit niet belangrijk vindt bij een romantische of seksuele partner. Soms wordt  dan ook gezegd dat een panseksueel persoon genderblind is. Meer informatie kan steeds teruggevonden worden op de website van Cavaria.

Wat betekent panseksualiteit voor jou?
Voor mij persoonlijk speelt gender niet mee in de aantrekking die ik voel tot anderen. Ik leg meestal uit dat ik val op personen. Dit betekent echter niet dat ik iedereen aantrekkelijk vind. Ik heb ook wel een 'type' en vind sommige mensen aantrekkelijker dan andere. Het belangrijkste voor mij is echter de persoon die schuilt achter de uiterlijke kenmerken, zoals genderexpressie en seksuele karakteristieken. Elke persoon is uniek en ik streef er dan ook naar geen oordeel te vormen over anderen op basis van hoe ze eruit zien. Wat iemand zegt en hoe die handelt leert mij veel meer over die persoon dan de genderidentiteit. Ik kan iemand op basis van oppervlakkige kenmerken leuk en knap vinden, maar het is pas nadat ik die persoon beter leer kennen dat ik me echt aangetrokken kan voelen.

Ik wist eigenlijk al sinds een heel jonge leeftijd dat ik niet enkel verliefd werd op jongens en dit was voor mij nooit een probleem. Vroeger gebruikte ik daarom de term 'biseksualiteit' om mijn seksuele oriëntatie te beschrijven aan anderen. Doorheen de jaren kwam ik in aanraking met heel wat andere termen en ontdekte ik de term panseksualiteit. Toen ik daarvan de beschrijving las, herkende ik mezelf meteen. Ik vond het zeer fijn dat deze term niet de binaire gendervisie, die meestal onterecht aan biseksualiteit gerelateerd wordt, meedraagt. Vandaar gebruik ik nu de termen panseksueel of queer om mezelf te beschrijven.

Wat voor reacties krijg je vanuit je omgeving?
Ik kreeg tot nu toe vooral positieve reacties. De vrienden en familieleden die op de hoogte zijn, reageerden allemaal positief. Voor de meesten lijkt te weten komen dat ik panseksueel ben geen verschil uit te maken. Minder fijne momenten zijn wanneer anderen mijn identiteit voor me invullen door ervan uit te gaan dat ik heteroseksueel ben. Wanneer ik dan zeg dat ik me als panseksueel identificeer, krijg ik soms de vraag of dat wel kan aangezien ik een relatie heb met een cisgender man.

Mijn seksuele oriëntatie is in het dagelijkse leven spijtig genoeg weinig zichtbaar, omdat ik me in een heteroseksuele relatie bevind met een cisgender man. Dit zorgt ervoor dat veel mensen ervan uitgaan dat ik mezelf ook als heteroseksueel persoon identificeer. Indien mensen er niet naar vragen, ga ik ook zelf niks vertellen over mijn seksuele oriëntatie. Mocht ik een relatie hebben met een vrouw of non-binair persoon zou dit waarschijnlijk meer aan bod komen. Gepercipieerd worden als een heteroseksuele cisgender vrouw brengt zeker bepaalde "voordelen" met zich mee, zoals minder geconfronteerd worden met vooroordelen en discriminatie, maar ik vind het eigenlijk zeer spijtig dat mijn seksuele oriëntatie zo onzichtbaar is. In regenbooghuis Casa Rosa heb ik het gevoel dat ik gezien wordt zoals ik ben en men mijn seksuele oriëntatie niet voor mij gaat invullen. Ik wil graag oproepen om nergens van uit te gaan wanneer je anderen ontmoet. Luister vanuit een nieuwsgierige onwetendheid en misschien leer je nog wel iets bij.

Wat is het nut van dagen zoals deze volgens jou?
Ik vind het fijn dan panseksualiteit vandaag onder de aandacht gebracht wordt, maar ik vind het vooral belangrijk dat alle vormen van gender- en seksuele diversiteit onder de aandacht gebracht worden. Stigma, vooroordelen en discriminatie ten opzichte van LGBTI+-personen is nog steeds een groot probleem, óók in België. Pansexual Visibility Day kan bijdragen aan het informeren en sensibiliseren van mensen rond gender- en seksuele diversiteit, waardoor deze dag naar mijn gevoel nog steeds nodig is.

Een vraag om te eindigen: Vind je labels in het algemeen een meerwaarde of iets negatiefs? Waarom?
De functie van labels is om iets te beschrijven in één woord waarvan alle partijen de algemene betekenis kennen. Een label is dus als het ware een hulpmiddel om gemakkelijker te communiceren. Ik gebruik het label 'panseksueel' daarom ook vooral beschrijvend. Hiermee is echter nog niet alles gezegd. Deze term zegt bijvoorbeeld niets over of ik me meer aangetrokken voel tot bepaalde genderexpressies en naar wat ik dan juist zoek in een partner. Het zegt wel iets over mijn seksuele voorkeuren, maar zeker niet alles. Hetzelfde kan gezegd worden over diagnoses, zoals autismespectrumstoornis (ASS). Indien iemand zegt dat die ASS heeft, zegt dit eigenlijk nog niks over de specifieke moeilijkheden en gevoeligheden die die persoon ervaart. Labels kunnen dus handig zijn, maar het is belangrijk er niet van uit te gaan dat de algemene definitie de enige juiste definitie is. Enkel de persoon zelf kan je vertellen wat het label precies voor hen betekent.

Interviewer: Fien De Waele – Fien is vrijwilliger bij Casa Rosa en identificeert zich ook als panseksueel.