U bent hier

Casa Rosa ondertekende het Nightlifecharter van Stad Gent

Via het Nightlifecharter streven de nightlifesector en stad Gent naar een veilig, inclusief en toegankelijk nachtleven voor iedereen. Ook Casa Rosa zet hier actief op in en ondertekende het charter. 

De nightlife council, de nightlife uitbaters in Gent, de stadsdiensten van de Stad Gent en de jongerencollectieven hebben een nightlifecharter opgemaakt om het Gentse nachtleven veilig, inclusief en toegankelijk te maken. Ook Casa Rosa werkte mee aan de realistie van het charter en ijverde er mee voor om rekening te houden met verschillen in genderidenteit en -expressie. Zo spoorden we onder andere aan om in te zetten op toegankelijk sanitair dat genderinclusief is. We blijven ervoor ijveren dat het nachtleven voldoende opleiding en informatie geniet om ervoor te zorgen dat hun huisregels, communicatie en deurbeleid inclusief is voor LGBTI+ personen, onder andere via de toolbox die de stad ontwikkelde. 

Het nightlifecharter bestaat uit 6 krachtlijnen:

  • Iedereen is hier welkom.
  • Ons deurbeleid is helder. We zeggen neen tegen discriminatie.
  • We stellen heldere huisregels op en zorgen voor een goede communicatie.
  • Er is geen plaats voor ongepast gedrag.
  • We gebruiken positieve, inclusieve en verbindende taal.
  • We investeren in toegankelijkheid zodat iedereen van het nachtleven kan genieten. 

Wil je meer weten of het nightlifecharter ondertekenen? Alle informatie vind je hier